Szkolenia

Jak spośród wielu ofert szkoleniowych na rynku wybrać tą właściwą dla własnej firmy? Jak mieć pewność, że uczestnicy w czasie szkolenia wiele się nauczą, będą dobrze się bawić, a po szkoleniu będą chcieli wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce?

Niestety, przed pierwszym szkoleniem, nigdy nie będziesz pewien, czy wybrałeś dobrze. Możesz zminimalizować ryzyko, ale nie masz pewności, czy trener wystarczająco oczaruje grupę, by ta chciała z nim pracować i czy będzie wystarczająca ilość ćwiczeń niezbędna do przetrenowania wymaganych umiejętności.

Co zrobić, aby ryzyko było mniejsze, a uczestnicy po szkoleniu chcieli wykorzystywać nabyte umiejętności?
Gdy mówisz, że chcesz zorganizować dwugodzinne szkolenie dla czterdziestoosobowej grupy i po tym szkoleniu uczestnicy mają: doskonale poznać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nabyć umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób a także wiedzieć jak postępować w sytuacjach awaryjnych oraz posiadać umiejętności, aby udzielić pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi, a firma szkoleniowa mówi, że oczywiście, mogą to dla Ciebie zrobić, to możesz spokojnie od razu z nich zrezygnować (chyba że mają znakomitego czarodzieja, który grupowo zahipnotyzuje, przekaże właściwe sugestie i w transie wytańczy z nimi odpowiednie zachowania – więc zanim do końca zrezygnujesz – sprawdź i tę opcję).

Określenie potrzeb szkoleniowych jest jednym z najważniejszych elementów efektywnych szkoleń. Umiejętność identyfikowania potrzeb  jest bardzo pomocna w kontaktach z potencjalnym klientem.

Dlaczego nam udaje się trafić w  potrzeby i oczekiwania Klientów?
Pytamy się czego potrzebujesz i uczciwie mówimy, czy wszystko jesteśmy w stanie zrealizować!

Realizujemy tylko te zamówienia, którym możemy sprostać. Zarówno sama tematyka szkolenia jak i formy i metody szkoleniowe wymagane w danej specyfice branży nie zawsze umożliwiają nam realizację zamówienia. Ograniczenia ilościowe jak też merytoryczne sprawiają, że w wielu przypadkach stawiamy na „dobre imię” niż na zdobycie za wszelką cenę zlecenia.

Aby opracować indywidualny program szkolenia dla Twojej Firmy – spotykamy się z osobami odpowiedzialnymi za organizację szkolenia celem zebrania jak najwięcej informacji na temat oczekiwanych efektów szkolenia, profilu grupy potencjalnych uczestników, (dotychczasowych doświadczeń szkoleniowych, zakresu podstawowych kompetencji zawodowych grupy, zakres podstawowych obowiązków, wykształcenia, oczekiwań, co do organizacji szkolenia).

Definiujemy konkretne cele, jakie chcemy uzyskać z uczestnikami oraz określamy, co uczestnicy będą potrafili po zakończeniu szkolenia.

Przygotowujemy nie tylko materiały dla uczestników ale także raporty po szkoleniu, które zawierają:
• Materiały wypracowane przez uczestników na szkoleniu;
• Opis szkolenia;
• Analizę pracy grupy;
• Wnioski na przyszłość.

Stosujemy system ocen efektywności szkolenia w postaci ankiet oceniających.

Po szkoleniu nie pozostawiamy grupy ani pracodawcy samym sobie .
Nawiązujemy stałe kontakty z uczestnikami jak też osobami reprezentującymi wewnętrzne działy szkoleń, z kierownikami zespołów czy szefami firm.