Szkolenia z pierwszej pomocy

2Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy adresowane są do osób, które zawodowo nie są związane z medycyną – do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników wyznaczonych do udzielanie pierwszej pomocy w firmach oraz zobligowanych do odbywania szkoleń w powyższym zakresie.
Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Podczas zajęć praktycznych wykorzystywany jest odpowiedni sprzęt imitujący realne sytuacje np. fantomy do praktycznych ćwiczeń obejmujących naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Szkolenie oparte jest przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych, symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Tematyka szkolenia dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb Klienta.

Przykładowy program szkolenia:
1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
2. Łańcuch przeżycia.
3. Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
4. Ocena stanu poszkodowanego (ABC) i wezwanie pomocy.
5. Pozycja bezpieczna.
6. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (RKO).
7. Postępowanie w stanach zagrożenia życia:

  • zawał serca
  • udar mózgu
  • zakrztuszenie.

Pierwsza pomoc w stanach nagłych:

  • drgawki
  • omdlenie
  • ostra reakcja alergiczna
  • duszność
  • urazy kostno-stawowe
  • krwotoki zewnętrzne, krwawienie z nosa

8. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
9. Wypadek komunikacyjny.

Zapisz

Zapisz

Zapisz