Szkolenia PPOŻ

1Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych. Podczas szkolenia pracownicy zaznajamiają się z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
Zakres szkolenia obejmuje między innymi:
– organizację ochrony przeciwpożarowej
– ewakuację ludzi i mienia
– sprzęt gaśniczy
– sposoby zapobiegania pożarom
Podczas zajęć przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne z zasad postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego.

SZKOLENIE PPOŻ ONLINE

Dla wszystkich grup zawodowych 40 zł/ os.
Dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową 45 zł/ os.
Dla osób wyznaczonych do zwalczania pożaru i organizacji ewakuacji 50 zł/ os.